Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του WHO
Στην πρώτη Διεθνή ημέρα καθαρού αέρα για γαλάζιο ουρανό
Το 92% του κόσμου μας εκτίθεται σε μολυσμένο αέρα προκαλώντας περίπου 7 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και αποτρέψιμη αιτία θανάτου και ασθένειας παγκοσμίως.
Όχι μόνο αυτό, έχει επιζήμιες επιπτώσεις στο κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και την ποιότητα ζωής γενικά.
Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα αποφέρει οφέλη για την υγεία, την ανάπτυξη και το περιβάλλον.
Στην πραγματικότητα, η περιβαλλοντική υγεία συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη υγεία.
Αυτή η Διεθνής Ημέρα Καθαρού Αέρα για τον γαλάζιο ουρανό , καλούμε όλους από κυβερνήσεις και εταιρείες έως την κοινωνία των πολιτών και τα άτομα να αναλάβουν δράση για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να φέρουν μια μετασχηματιστική αλλαγή στον τρόπο ζωής μας.
Ο Δήμος Σερρών μετά απο πρόταση του Ομίλου μας  στο δημοτικό Συμβούλιο εντάχθηκε στο Δύκτιο των πόλεων *Κατά της Ατμοσφαιρικής Ρυπανσης το 2018