Από το 2018, το Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού είναι το μέρος όπου οι αρχηγοί κρατών και διεθνών οργανισμών συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία νέων μορφών συλλογικής δράσης. Το φόρουμ αντιμετωπίζει την ειρήνη μέσω παγκόσμιου συντονισμού και συνεργασίας: Η διαρκής ειρήνη θα επιτευχθεί μόνο μέσω προσαρμοσμένου και αποτελεσματικού παγκόσμιου συντονισμού για την αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων. Κάθε χρόνο στο Παρίσι, από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου, το Φόρουμ συγκεντρώνει ενδιαφερόμενους φορείς συλλογικής δράσης, τόσο κράτη όσο και μη κρατικούς φορείς, γύρω από παγκόσμιες λύσεις διακυβέρνησης. Περισσότερα 

https://parispeaceforum.org/events/the-values-of-artificial-intelligence-technology-bringing-ethics-into-the-table/

https://en.unesco.org/news/unesco-paris-peace-forum-2020