ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

— Ο Καθηγητής Πληροφορικής του 6ου Γυμνασίου Σερρών, από το 1995 που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, έχει ασχοληθεί με:

Εκπαίδευση και διδασκαλία από απόσταση
Τηλεδιασκέψεις
Διάφορα meeting
Συνδέσεις on line με Πανεπιστήμια
Ιδιωτικά κέντρα και φορείς του δημοσίου
On Line:
ημερίδες
σεμινάρια
συνέδρια
τηλεδιασκέψεις

— Σε συνεργασία με Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, τον Όμιλο Unesco, τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) του Δήμου Σερρών, έχει δημιουργήσει ΤΗΛΕΤΑΞΗ!!! στη Βάρνα της Βουλγαρίας όπου διδάσκονται μαθήματα Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών που επινοήθηκε και εκτελέστηκε χωρίς να ενταχθεί σε ειδικά οικονομικά προγράμματα αλλά βασίστηκε στην αγάπη και στο πραγματικό ανθρώπινο ενδιαφέρον.

— Δημιουργός των παραπάνω προγραμμάτων είναι ο Βαγγέλης Γκιμπερίτης – Καθηγητής Πληροφορικής – Συγγραφέας βιβλίων Πληροφορικής & συγγραφέας του βιβλίου πληροφορικής του Λυκείου.
http://6gym-serron.ser.sch.gr/oldfiles/ACTIVITIES/THLEMATIKH/thlemat_home.html?fbclid=IwAR2-Yc7I0uWM8od-QCwdLWOhQ9XoVyO_r3sojECPCNUDcp3bzo5hm420Wtk