Η κλιματική αλλαγή είναι απειλή για τον κόσμο μας. Το πρωτάθλημα υπερήρωών μας αναλαμβάνει δράση τώρα και θέλουν να συμμετάσχετε μαζί τους!

Η ενδυνάμωση των παιδιών να είναι ηρωικοί ηγέτες για αλλαγή και να πιστεύουν στον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στον πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας. Γνωρίστε τους οκτώ υπερήρωες μας. Κάθε αποστολή τους έχει περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που μπορούν να κάνουν τα παιδιά με τη βοήθεια ενός ενήλικα.Η κλιματική αλλαγή είναι απειλή για τον κόσμο μας. Ο καθένας μπορεί να είναι ήρωας με τον δικό του τρόπο.
Ο Ομιλος καλεί τα σχολεία του νομού Σερρών και τα ΚΔΑΠ να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Ηνωμένωνν Εθνών
ΓΙΝΕ ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ!!!!!! #ActNow
Γνωρίστε τα όλα:https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes/