Το 2021 έχει οριστεί ως Διεθνές Έτος για την Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν σημειωθεί μεγάλα βήματα στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Σχεδόν 100 εκατομμύρια παιδιά έχουν απομακρυνθεί από την παιδική εργασία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μειώνοντας τους αριθμούς από 246 εκατομμύρια το 2000 σε 152 εκατομμύρια το 2016.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο επιδεινώνεται από τις άνευ προηγουμένου συνέπειες της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Για πολλά παιδιά και τις οικογένειές τους, η ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση σημαίνει διακοπή της εκπαίδευσης, οικογενειακές ασθένειες και πιθανή απώλεια εισοδήματος των νοικοκυριών.

Μεταξύ της αβεβαιότητας της πανδημίας, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε το SDG Target 8.7, πρέπει επειγόντως να επιταχύνουμε τον ρυθμό προόδου για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025 και της καταναγκαστικής εργασίας, της εμπορίας ανθρώπων και της σύγχρονης δουλείας έως το 2030.

Σε απάντηση σε αυτές τις επείγουσες ανησυχίες, το Alliance 8.7 θα ξεκινήσει μια παγκόσμια πρόσκληση για δράση τις επόμενες εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, ρίξτε μια ματιά στο χρονοδιάγραμμα παρακάτω και σκεφτείτε τι μέτρα μπορείτε να κάνετε το 2021 για να βοηθήσετε στο τέλος της παιδικής εργασίας
Δήλωση
Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οργανισμού μου, επιδιώκω να συνδέσω τον οργανισμό μου με το Alliance 8.7, την παγκόσμια συνεργασία για τον τερματισμό της καταναγκαστικής εργασίας, τη σύγχρονη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων και την παιδική εργασία.
Ο φορέας μας δεσμεύτηκε να υποστηρίξη το έτος στον τομέα των προσφύγων -μετανάστες.

Δηλώνω ότι ο οργανισμός μου είναι:

Ενεργά υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στον SDG Target 8.7 ή / και με εντολή να συνεισφέρουν στον Target 8.7
Δεσμευμένη για την επίτευξη του Στόχου 8.7 και την τήρηση των εφαρμοστέων διεθνών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εργασιακών προτύπων
Αναγνωρίζω περαιτέρω ότι η Συμμαχία 8.7 δεν είναι μια χάραξη πολιτικής, καθορισμός προτύπων ή εποπτικός φορέας. Τα υφιστάμενα συστήματα εποπτείας της δομής του ΟΗΕ παραμένουν οι καθιερωμένοι, γενικοί μηχανισμοί για την παρακολούθηση και την επισκόπηση της εφαρμογής των υφιστάμενων διεθνών προτύπων. Η Συμμαχία θα ενεργεί ανά πάσα στιγμή για να υποστηρίζει και να εφαρμόζει συστάσεις που προκύπτουν από αυτούς τους εποπτικούς μηχανισμούς και τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας, της σύγχρονης δουλείας, της εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής εργασίας σε όλες τις μορφές της.