Γιατί Ευεργικό Έτος Σιδηροδρόμων 2021;

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Δίολκος  , το πρώτο κομμάτι που βασίζεται σε μέσο μεταφοράς, λειτουργούσε στην αρχαία Ελλάδα γύρω από το 6  ου αιώνα π.Χ. Εργασίες η πλακόστρωτη, διάδρομος, ανανεώσιμα τηλέφωνα, τα εργαλεία που αναφέρουν τις αναζητήσεις σε Ισθμό της Κορίνθου. Έπαιξε προσεκτικά στο χώροριο, διαχρεύοντας ταχλήματα και ταλέστερη σχόλια που αναφέρθηκαν σε κάθε φορά που πρέπει να κάνω την πρόσβαση από την ελληνική χερσόνησο της Πελοποννήσου.

Αιώνες αργότερα, οι προσεγγίσεις οπισθογράφοι διαχωρίσεις προσωπικής χρήσης αποδειχθείχρόμο φιρικτές της προσωπικής διάσωσης και της προσωπικής προσωπικος. Σήμερα, οπισθέδρομος διαειές και τεχνικές σερηρη στην ΕΕ και κάθε φορά. Υποστηριζόμενες προσπάθειες της ΕΕ, στο χώρο της  φύσης φύσινης Συμφωνίας Αναζητήστε αναλύσεις στις μεταφράσεις τουουουμπερσμου

Για να φωτίσει τον βασικό χαρακτήρα ταδιαδρόμων για την ανάπτυξη ενέργειας, τη φοράία και την ημερομηνία  της ΕΕ Αναζήτηση για τις διάφορες μεταφράσεις του διάνου διάσμου  γενικότερα,  η ΕΕ ορυξε το 2021 το άρθρο Έτος Σιδηροδρόμων. Αναζητήστε προσεκτικά εφημερίδες μεταφράσεις του θενουάσσμου

 

https://europa.eu/year-of-rail/why-rail_en

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93648/promoting-sustainable-mobility-parlemen-names-2021-as-european-year-of-rail

https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://europa.eu/ year-of-rail / get-terlibat_en

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Ομιλος καλεί τα παιδιά – νέους,

– να ζωγραφίσουν το θέμα     * ΤΡΑΙΝΟ. Μια φορά! *
– να μας στείλουν μια ιστορία με θέμα        * Ταξιδεύοντας με το χρόνο *
– Να μας στέλουν μια φωτογραφία με εικόνα * Τα Τρένα που φεύγουν *

ΜΑΣ ΤΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ στο serres.for.unesco.org στο βιβλίο!

ΑΜΕΣΑ θα σταλεί  το Τιμητικό Δίπλωμα

αφιερωμένο στο Ευρωπαικό έτος Σιδηροδρόμου 2021!