Έτος των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της φροντίδας 2021
Προστατεύω. Επενδύω. Μαζί.

Το 2021 έχει οριστεί ως το Διεθνές Έτος Εργαζομένων Υγείας και Φροντίδας (YHCW) σε εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για την ακλόνητη αφοσίωσή τους στον αγώνα κατά της πανδημίας COVID-19. Ο ΠΟΥ ξεκινά μια ετήσια εκστρατεία, με θέμα – Προστασία. Επενδύω. Μαζί.  Υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επένδυσης σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας για κοινά μερίσματα στην υγεία, τις θέσεις εργασίας, τις οικονομικές ευκαιρίες και τα ίδια κεφάλαια.

Φέτος, ζητάμε την υποστήριξη και τη δράση σας για να διασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό υγείας και φροντίδας μας υποστηρίζεται, προστατεύεται, παρακινείται και είναι εξοπλισμένο για την παροχή ασφαλούς υγειονομικής περίθαλψης ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του COVID-19. Σήμερα, σας ζητάμε να προσθέσετε τη φωνή σας σε όσους ζητούν πρόσθετες επενδύσεις σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της φροντίδας

Μηνύματα-κλειδιά

Η εκστρατεία υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να επενδύσουν σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας για κοινά μερίσματα στην υγεία, τις θέσεις εργασίας, τις οικονομικές ευκαιρίες και τα ίδια κεφάλαια. Αυτό σημαίνει διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας και των συνθηκών εργασίας. Απαιτεί επιπλέον επενδύσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της φροντίδας. Σημαίνει ένα κοινό όραμα για επενδύσεις σε ανθρώπους ως το θεμέλιο της Υγείας για Όλους. Μαζί η παγκόσμια κοινότητα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτό το όραμα.

Κατά την έναρξη του δημιουργο Ομιλος Σερρών για την UNESCO θα προωθήσει τα εργαλεία του 2021 για την προσέλκυση και το  Διεθνές Ετος Μαιών 2020