Στις 4 και 5 Μαρτίου πραγματοποιείται το συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου «In4Child – Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς», με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο St. “Kliment Ohridski” – Τμήμα Ιατρικής Σχολής Bitola.

Το έργο In4Child, στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών, ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώνεται το 2021, έχοντας να παρουσιάσει πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα και ευρήματα.

Το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/82880071820?pwd=eTJJUkwzWTFMbWVlWVgvb1NiVjhRQT09

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου:
«In4Child – Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: Agenda In4Child Conference