Γιορτάστε τη Διεθνή Ημέρα των Μαθηματικών 

Προγραμματήστε τη δική σας τοπική εκδήλωση.

Κανένα σχεδίαση δεν είναι πολύ μεγάλο ή μικρό: προσκαλέστε την τάξη διακρίσεις, ή χρωμαρωματικά προσεκτικά το σχολείο, διαμέτρηση στην βιβλιοθήκη ή μουσείο, εμπλέκουν το τοπικό πανεπιστήμιο ή διαφορετική εφαρμογή, το υλικό, το υλικό, το υλικό, από το υλικό, σε υλικό, σε υλικό, επικοινωνία. με το φυλλο καλλιτικό, διαικό ή νέο νεολαίας.

Περισσότερα

https://www.idm314.org/organize.html