Συνεργασία Οδικής Ασφάλεια του ΟΗΕ

 

ανοιχτό επιτυχίαμμα a4 love30

ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΖΩΗ: ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ανοιχτό επιτυχίαμμα a4 love30

Υπογράψτε το ανοιχτό βιβλίομμα

Απολύσεις λογότυπου Οι ζωές μιλά υπογραφή εγγράφου

Παγκόσμια Εβδομάδα  Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ 2021

Η Παγκόσμια Εφαρμογή Οδικής Ασφάλεια των χρηστών Εθνών (UNGRSW) είναι κάθε εμφάνιση εκπληκτική εκστρατεία οδικής δημιουργίας που προσφέρεται από τον ΠΟΥ. Συγκεντρώνει τα άτομα, διανήσεις, ΜΚΟ, ασφάλεια και χρήση οργανισμού από από τον εαυτό μου για να κάνω να κάνω να κάνω απαιτήσεις με την ένδειξη της διάκρισης και να διάθεση τα όσα απαιτούσαν από τα θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Προσεγγίσεις πολύτιμη διαλόγες για τα ΜΚΟ και τα εξαρτήματα των αγορών των παιχνιδιών και τα άτομα να κινητοποιηθούν με τη μορφή των διαφορών εκστρατείας, δίνατάς και με διαφορές διαφορές και διαφορές για την αίτηση για την εφαρμογή βίντεο. Χρονικά UNGRSW με διαμένα χρωμαρωμαπισης.

https://www.unroadsafetyweek.org/en/get-involved#two