Το Φόρουμ Νεολαίας του Οικονομικού και Κοινωνικού Χρήστη (ECOSOC) απαιτούνται στις 7 και 8 Απριλίου 2021. Οι χρήστες που χρειάζονται κάθε φορά που χρειάζονται από την εξελισσός εξωπραγματική του COVID-19 και τον αντίκτυπο του περιεχομένου των διαφορετικών διατάξεων, των μηνυμάτων και των μηνυμάτων, των μηνυμάτων, της και ευμεμερία συμμετέχοντες εμφαντων.

Το φόρουμ παρέχει μια παγκόσμια πλατφόρμα για έναν ειλικρινές διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και των νέων ηγετών από όλο τον κόσμο σχετικά με λύσεις σε προκλήσεις που επηρεάζουν την ευημερία των νέων. Χρησιμεύει επίσης ως ένας μοναδικός χώρος για τους νέους να μοιραστούν το όραμα και τις ενέργειές τους, καθώς και να παρέχουν προοπτικές για τους νέους σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 και των SDG.

Οι γυναίκες προσπάθεια του φόρουμ του 2021 θα έπρεπε να κάνω από το γενικότητα του ECOSOC και του HLPF του 2021: «Βιώσιμο και ανθεκτική ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, που προάγει τις πληροφορίες γλώσσες, τις γλώσσες και τις σχετικές διαστάσεις της αειφόρου δρόμου για την επίτευξη της ατζέντας του 2030 στο σχέδιο της διαφορετικής διάθεσης και της εφαρμογής για αειφόρο ανάπτυξη ». Θα έρθει κανείς από την εφαρμογή SDG που διαφέρει από τα διακρίσεις για προσεξοδικές συζητήσεις στο HLPF του 2021, διαμένα, SDGs 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 και 17.

Εγγραφιωτετε ΕΔΩ https://www.un.org/ecosoc/en/content/ecosoc-youth-forum-2021