Διεθνής Ημέρα του Φωτός είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που παρέχει ένα ετήσιο σημείο εστίασης για τη συνεχή εκτίμηση του φωτός και τον ρόλο που διαδραματίζει στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την τέχνη, την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη, και σε τομείς τόσο διαφορετικούς όσο η ιατρική, οι επικοινωνίες και ενέργεια. Το ευρύ θέμα του φωτός θα επιτρέψει σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας παγκοσμίως να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που καταδεικνύουν πώς η επιστήμη, η τεχνολογία, η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της UNESCO – εκπαίδευση, ισότητα και ειρήνη.

Γιορτάζεται στις 16 Μαΐου, η Διεθνής Ημέρα του Φωτός είναι μια ετήσια εορτή των Ηνωμένων Εθνών που αυξάνει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση για τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας του φωτός σε τομείς όπως οι επικοινωνίες, η αειφόρος ανάπτυξη, η δράση για το κλίμα και η υγειονομική περίθαλψη.

Το μήνυμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας του Φωτός – Επιστήμη εμπιστοσύνης – ενθαρρύνει τόσο τους επιστήμονες όσο και το κοινό να υπογράψουν και να υποστηρίξουν μια δήλωση που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη και τη σημασία της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστημονική διαδικασία. Τώρα είναι η ώρα για όλους να υποστηρίξουμε την υποστήριξή μας.

Ζητάμε από όλους τους υποστηρικτές της Παγκόσμιας Ημέρας του Φωτός και τους στόχους της να ενωθούν μαζί μας στην υπογραφή της εμπιστοσύνης Trust Science. Αυτό περιλαμβάνει εκείνους που υποστηρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της επιστημονικής διαδικασίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

https://www.trust-science.org/?fbclid=IwAR0t12quO8PqppdSkLyx7SPKM70lYtIWl_l-ms7AM1hTQhVCRMuYymkYzGA