Σύμφωνα με την απόφαση της 36ης συνόδου της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO το 2011 (Ψήφισμα 36 / C55), η 4η εβδομάδα του Μαΐου ανακηρύχθηκε ως Διεθνής Εβδομάδα Εκπαίδευσης Τεχνών.

Η τέχνη, σε όλη της την ποικιλομορφία, αποτελεί βασικό συστατικό μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης για την πλήρη ανάπτυξη του ατόμου. Σήμερα, οι δεξιότητες, οι αξίες και οι συμπεριφορές που προωθούνται από την καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Αυτές οι ικανότητες – δημιουργικότητα, συνεργασία και επινοητική επίλυση προβλημάτων – αναπτύσσουν ανθεκτικότητα, καλλιεργούν την εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ελευθερίας της έκφρασης και καλλιεργούν καινοτομίες και δεξιότητες κριτικής σκέψης. Ως φορέας διαλόγου με την υψηλότερη έννοια, η τέχνη επιταχύνει την κοινωνική ένταξη και την ανοχή στις πολυπολιτισμικές, συνδεδεμένες κοινωνίες μας.

Η τέχνη μας φέρνει πιο κοντά. Ένας πίνακας, ένα τεχνούργημα, ένα κομμάτι της προγονικής μουσικής μιλάει πολλά για την ιστορία των πολιτισμών και τους δεσμούς που τους συνδέουν. Μας κάνει να νιώθουμε και να κατανοήσουμε τι ενώνει την ανθρωπότητα στην ποικιλομορφία των πολιτισμών και των εκφράσεών της και συμβάλλοντας έτσι στο λαμπρό και βιώσιμο μέλλον μας. 

Αυτή η συνειδητοποίηση της τέχνης μπορεί να αποκτηθεί από νεαρή ηλικία και να διατηρηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής. Με την πεποίθηση ότι η δημιουργικότητα και οι τέχνες, και η εκμάθηση τους, συμβάλλουν στη δημιουργία ευημερούντων και ειρηνικών κοινωνιών, η UNESCO ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την εκπαίδευση των τεχνών, στο σχολείο και πέραν αυτής. Η εκπαίδευση των τεχνών είναι το κλειδί για την κατάρτιση γενεών ικανών να ανακαλύψουν ξανά τον κόσμο που έχουν κληρονομήσει. Υποστηρίζει τη ζωτικότητα των πολιτιστικών ταυτοτήτων τονίζοντας τους δεσμούς τους με άλλους πολιτισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας κοινής κληρονομιάς. Βοηθά στη διαμόρφωση ανεκτικών και δυναμικών πολιτών για τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας. 

Ο Ομιλος κάλεσε στην παγκόσμια Ημέρα της μέλισσας να συμμετέχει η Σερραική εκπαίδευαη στην Εβδομάδα τέχνης https://mfidhmouserron.blogspot.com/2021/05/2021.html

Μάθετε περισσότερα: https://on.unesco.org/2Xh4JRA #ShareCulture #ShareEducation