ΟΥΝΕΣΚΟ


Η εκστρατεία της UNESCO Trash Hack ενθαρρύνει τους νέους να αναλάβουν δράση για να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, να προβληματιστούν σχετικά με τις ενέργειές τους και να μοιραστούν τις γνώσεις τους.
Τα σκουπίδια είναι μικρά #καθημερινές λύσεις ο καθένας