Η Διεθνής Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) παρέχει ένα φόρουμ για την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τον ιδιωτικό τομέα για να ανταλλάξουν πρακτικές λύσεις για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η εκδήλωση διοργανώνεται από κοινού από το Global Master’s in Development Practice (MDP) -ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που προετοιμάζει τους μαθητές να εντοπίσουν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης -και από το Δίκτυο Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDSN) .

Το SDSN είναι εταίρος της UNAI που στοχεύει να επιταχύνει την κοινή μάθηση και να βοηθήσει να ξεπεραστεί ο διαχωρισμός της τεχνικής και της πολιτικής εργασίας προωθώντας ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στις διασυνδεδεμένες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ουσιαστικά στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2021.