Όλοι συμφωνούμε ότι η σωστή και ουσιώδης επικοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα των σχέσεων μεταξύ γονιών και παιδιών – πώς όμως επιτυγχάνεται; Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να προσέχουν και να καλλιεργήσουν οι γονείς προκειμένου να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους;

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών συνεχίζει τη διοργάνωση σεμιναρίων για γονείς με θέμα την ανάπτυξη επικοινωνιακών τεχνικών για την αποτελεσματική επικοινωνία καθώς και τη διαχείριση των προκλήσεων της καθημερινότητας στη σχέση με το παιδί.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων σε μικρές ομάδες γονέων, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ημερομηνίες πραγματοποίησης τελευταίων σεμιναρίων: Σάββατο 28/8, 4/9, 11/9. Κάθε γονιός μπορεί να συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια.

Για δηλώσεις συμμετοχής και επιλογή ημερομηνιών παρακολούθησης, πατήστε εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/1tsmb9G5zqpKJzroH6HhSqNs-LGNOR52Clz_rLEW-gEc/edit

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου:
«In4Child – Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.