Ολοκλήρωση & απολογισμός του έργου «In4Child – Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς»

Με επιτυχία ολοκληρώνεται το έργο «In4Child– Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς», το οποίο υλοποιήθηκε από το 2018 έως και σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA  «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Στο πλαίσιο του έργου In4Child, υλοποιήθηκαν πλήθος παρεμβάσεων τόσο σε σχολεία, όσο και σε δομές φιλοξενίας προσφύγων, οι οποίες είχαν ως ωφελούμενους μαθητές, γονείς αλλά επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με το παιδί και την ανάπτυξή του.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν βιωματικά σεμινάρια για τα  ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού, με την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια Compass/Compasito  του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι θεματικές, οι οποίες καλύφθηκαν από το πρόγραμμα ήταν: 1) Τα δικαιώματα των παιδιών, 2) Μέσα μαζικής ενημέρωσης, 3) Μετανάστευση, 4) Ειρήνη και βία, 5) Φτώχεια, 6) Διάκριση και μισαλλοδοξία, 7) Εκπαίδευση, 8) Φύλο και 9) Εργασία.

Στις δομές φιλοξενίας προσφύγων, οι εκπαιδευτές τους προγράμματος, οργάνωσαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικές δράσεις και εργαστήρια για παιδιά αλλά και γλωσσική υποστήριξη στους γονείς τους.

Επίσης, σε συνεργασία με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήρι με τίτλο:  “Ο χρήστης Αριστοτέλης θέλει να συνδεθεί μαζί σας”. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου », κάθε Παρασκευή στο χώρο της βιβλιοθήκης. Στόχος του προγράμματος ήταν να δώσει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν την αξία του φιλοσοφικού λόγου του Αριστοτέλη για την αρετή και την αλήθεια, και να τη συνδέσει με την ανθρώπινη διάδραση στον ψηφιακό κόσμο, παρουσιάζοντας τους κινδύνους του διαδικτύου μέσα από την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Παρεμβάσεις σε σχολεία

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολικές μονάδες του Νομού Σερρών πραγματοποιήθηκαν από τον Νοέμβριο 20119 μέχρι και αρχές Μαρτίου οπότε έγινε αναστολή λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. 

Οι παρεμβάσεις απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, είχαν βιωματικό χαρακτήρα και οργανώθηκαν με βάση τη μεθοδολογία των εγχειριδίων Compass και Compasito, επίσημων εγχειριδίων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε παιδιά και νέους. Μέσα από μια ευρεία θεματολογία, οι δραστηριότητες βοήθησαν τους νέους και τα παιδιά να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να αγωνιστούν για την υπεράσπισή τους.

Οι θεματικές οι οποίες αναπτύχθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

-Δικαιώματα των παιδιών

-Μέσα μαζικής ενημέρωσης

-Μετανάστευση

-Ειρήνη και βία

-Φτώχεια

-Διάκριση και μισαλλοδοξία

-Εκπαίδευση

-Φύλο

-Εργασία

Μετά από συναντήσεις με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, με τους διευθυντές σχολείων αλλά και τους υπεύθυνους για τις σχολικές δραστηριότητες των διευθύνσεων εκπαίδευσης, έγινε ο σχεδιασμός των δράσεων. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν εντός του σχολείου σε ομάδες μαθητών των 20-25 ατόμων και ήταν διάρκειας δύο διδακτικών ωρών.

Στις δράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμμετείχαν συνολικά 900 μαθητές όλων των βαθμίδων από  17 διαφορετικά σχολεία του Νομού Σερρών. Να σημειωθεί πως ήταν ήδη προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε ακόμη 10 διαφορετικά σχολεία αλλά λόγω του COVID-19 αναβλήθηκαν.

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες καλύφθηκαν αφορούσαν «Γενικά ανθρώπινα δικαιώματα» κυρίως στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού, το «Δικαίωμα στην εκπαίδευση» , το «Μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα» και δράσεις που αναφέρονταν σε «Διακρίσεις και μισαλλοδοξία». Οι δράσεις, σχεδιάζονταν μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς κάθε τάξης, ώστε να αγγίξουμε ζητήματα που πραγματικά απασχολούν την ομάδα. Ακόμη, ζητήματα της επικαιρότητας όπως το μεταναστευτικό-προσφυγικό και η συνύπαρξη, αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο, να παρατηρεί κανείς πως τα παιδιά, εμπλέκονται και  συζητούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από δημιουργικές – βιωματικές δράσεις.

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για γονείς και παιδιά σε δομές φιλοξενίας προσφύγων

Εκτός από την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού, στόχος του προγράμματος IN4CHILD είναι η ενίσχυση του προσφυγικού πληθυσμού, των παιδιών και των γονιών, που ζουν στις δομές φιλοξενίας της πόλης μας. Οι εκπαιδευτές του Ομίλου, οργάνωναν κάθε εβδομάδα, εκπαιδευτικές δράσεις υποστήριξης, διαφοροποιημένες για κάθε ομάδα στόχο. Για τα παιδιά , οι δράσεις επικεντρώνοντας σε δημιουργικά εργαστήρια με στόχο την κατάκτηση βασικών εννοιών στην Ελληνική γνώση αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από τη ζωγραφική την κίνηση και το τραγούδι. Όσον αφορά τους γονείς, ήταν αναγκαία και ζωτικής σημασίας η γλωσσική υποστήριξη και η ενίσχυση του μέσω της διδασκαλίας της Ελληνικής και Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η υποστήριξη των γονιών στην επικοινωνία, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την συνύπαρξη με τον τοπικό πληθυσμό.

Ακόμη, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα προσφύγων αλλά και άλλες αντίστοιχες παγκόσμιες ημέρες ευαισθητοποίησης όπως για τα δικαιώματα του παιδιού, οργανώσαμε μαζί με τους πρόσφυγες  εξωτερικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Οι ομάδες των προσφύγων με τους οποίους συνεργαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα, προέρχονται από το Ιράκ, τη Συρία, το Ιράν και το Αφγανιστάν.

 Συνολικά περισσότεροι από 60 γονείς και παιδιά πρόσφυγες ωφελήθηκαν από τις δράσεις του προγράμματος.

Βιωματικό εργαστήρι στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς των Σερρών, οι εκπαιδευτές οργάνωσαν ένα βιωματικό εργαστήρι-σεμινάριο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο « “Ο χρήστης Αριστοτέλης θέλει να συνδεθεί μαζί σας” Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου »

Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν να δώσουμε την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν την αξία του φιλοσοφικού λόγου του Αριστοτέλη για την αρετή και την αλήθεια και να τη συνδέσουμε με την ανθρώπινη διάδραση στον ψηφιακό κόσμο, παρουσιάζοντας τους κινδύνους του διαδικτύου μέσα από την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Επίσης, το εργαστήρι είχε στόχο την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του μίσους και των ψευδών ειδήσεων μέσα από την επικοινωνία στο διαδίκτυο και την σύνδεση του με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν μέσα από βιωματικές ασκήσεις, οι μαθητές:

  • να ενημερωθούν για τις αρχές και ηθικές αξίες που προάγονται μέσα από τον λόγο του Αριστοτέλη
  • να μπορούν να αναγνωρίσουν τις αρετές κα και την δημιουργία της αλήθειας μέσα από τον φιλοσοφικό λόγο του Αριστοτέλη
  • να μπορούν να συνδέσουν τις αρχές αυτές με την καθημερινότητα στο διαδίκτυο
  • να κατανοήσουν τον ρόλο της πληροφορίας στην ανθρώπινη επικοινωνία, στον ψηφιακό και πραγματικό κόσμο
  • να αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις από όπου και αν προέρχονται.
  • να μπορούν να αντιμετωπίσουν την διάδοση και εξάπλωση λόγων μίσους.
  • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γίνουν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν 211 μαθητές από 7 διαφορετικά σχολεία του Νομού.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη γονέων

Συστήθηκε Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γονέων στα γραφεία του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών, το οποίο στελεχώθηκε από ψυχολόγο και παρείχε δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε γονείς, είτε σε ομαδικές είτε σε ατομικές συνεδρίες.

Παράλληλα, διοργανώθηκαν 10 βιωματικά εργαστήρια για γονείς με θεματολογία «Βελτιώνοντας την επικοινωνία με το παιδί μου», υλοποιούμενα από έμπειρες κλινικές ψυχολόγους.

Περισσότεροι από 100 γονείς ωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες του Ομίλου για τη βελτίωση της οικογενειακής ψυχικής υγείας και των οικογενειακών δεσμών.

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

Διοργανώθηκαν πέντε σεμινάρια απευθυνόμενα σε επαγγελματίες υγείας. Η δράση αφορούσε στην αύξηση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων στους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών με έμφαση στη διατροφή και χωρίστηκε σε δύο θεματικές ενότητες:

1η Ενότητα ¨Η ψυχική ανθεκτικότητα ως καθοριστικός παράγοντας για την ψυχική υγεία σε εποχές κρίσης :πως την καλλιεργούμε σε παιδιά και ενηλίκους¨

2η Ενότητα ¨Ενισχύουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μέσα από τη στήριξη των φροντιστών και των εκπαιδευτικών τους: στο επίκεντρο το εργασιακό άγχος¨

Το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε ήταν στελέχη του συνόλου των κοινωνικών, ιατρικών και προνοιακών δομών του Δήμου Σερρών, με εισηγήτρια την κα Βασσάρα Μάρω – Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία στην υλοποίηση των δράσεων του έργου το Δήμο Σερρών, την ΚΕΔΙΣ, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών, τις Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, την Επιμελήτρια Ανηλίκων Σερρών, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καθώς και το πλήθος εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργών και επαγγελματιών υγείας οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί με τον οργανισμό στην ομαλή υλοποίηση των δράσεων του έργου.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους ωφελούμενους οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το φορέα μας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις μας καθ’όλη τη διάρκεια του έργου.

Η δράση εντάσσεται στους 1,3,4,10,11 των Global Goals 17 Βιώσιμης Ανάπτυξης με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων