Για μια μακρά και υγιή ζωή, όλοι χρειαζόμαστε καλή ποιότητα αέρα, τροφής και νερού. Σε αντίθεση με τον αέρα και το νερό, για να είναι διαθέσιμα και αναλώσιμα, τα τρόφιμα πρέπει να παράγονται, να επεξεργάζονται και συχνά να μεταφέρονται και να διακινούνται – μια αλυσίδα δράσεων που αποτελούν το «σύστημα τροφίμων». Είμαστε έτοιμοι να μεταμορφώσουμε τα συστήματα τροφίμων μας για να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και περιεκτικότητα για καλύτερη παραγωγή, διατροφή, περιβάλλον και ζωή.

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας της FAO για την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία καλεί όλους όσοι ζουν σε αυτήν την τεράστια και ποικίλη περιοχή να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της φωτογραφίας για να τεκμηριώσουν την τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων τροφίμων μας ή να αναδείξουν μελλοντικές ιδέες και πρωτοβουλίες.

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν για να απεικονίσουν έναν από τους « τέσσερις καλύτερους »:

  • καλύτερη παραγωγή
  • καλύτερη διατροφή
  • καλύτερο περιβάλλον
  • καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές.

Η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε έως τις 7 Νοεμβρίου 2021 τα μεσάνυχτα CET. Περισσότερα https://unescoserron.blogspot.com/2021/10/fao.html