Η Εργαλειοθήκη TRUST – Rights Understanding in Sport έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του αθλητισμού. Το εκπαιδευτικό εργαλείο παρέχει πόρους για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα και μέσω του αθλητισμού και για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αθλητική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει θεωρητικούς και πρακτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής παράδοσης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής αθλητικής εκπαίδευσης και πρακτικών παράδοσης βασισμένων στα δικαιώματα.

Περισσότερα http://unescoserron.blogspot.com/2021/10/trust.html