Μετασχηματίζοντας τον Γαστρονομικό Τουρισμό μέσω της Καινοτομίας

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων, το UNWTO σε συνεργασία με το Basque Culinary Center εγκαινίασε τον 3ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό για Startups Γαστρονομίας Τουρισμού. Η αποστολή μας είναι να εντοπίζουμε προκλήσεις και έργα και να καταλύουμε καινοτομίες που μπορούν να μεταμορφώσουν τον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού στο εγγύς μέλλον.Perissotera https://unescoserron.blogspot.com/2021/11/3.html