Τακτικής  Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης 2022

  Αρίθ πρωτ 15/2022

                                                                                         21-2-2022

Πρόσκληση

                                         Τακτική  Εκλογική Γενική Συνέλευση 2022

 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 Σας καλούμε στην Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου μας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  7 Μαρτίου του 2022 και ώρα 7.30.μμ στα γραφεία του Ομίλου Ιουστινιανού 19 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός περιόδου Μάρτιος 2020 έως Φεβρουάριο 2022

3. Έγκριση εξελεγκτικής επιτροπής περιόδου Μάρτιος 2020 ως και   Φεβρουάριος 2022

4- Διάφορες ανακοινώσεις –προτάσεις

5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής

6. Οι υποψηφιότητες για τα ανωτέρω όργανα θα κατατίθενται και ως τις 3-3-2022 με mail   serres.for.unesco@gmail.com

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα στις 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 7.30 .μμ στον ίδιο χώρο

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΣΩ https://hangouts.google.com/call/3Uw4BIeBiRCPD3IqbsgOAEEI  

Η Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Καίτη Εμμανουηλίδου                                 Πέτρος Δασκαλόπουλος