Πρακτικό  2/2022

                   Εκλογικών Αποτελεσμάτων περιόδου 2022-2024

Σήμερα ημέρα Δευτέρα   14-3-22, στα γραφεία του Ομίλου μας πραγματοποιήθηκε η εκλογική Γενική Συνέλευση. του φορέα  μας                      Με την λήξη της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε το ΔΣ για δημιουργία του νέου διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου με

Θέμα 1.: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγη για το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  έχει διετή θητεία 2022 2024 , και αποτελείται από  Αικατερίνη Εμμανουηλίδου, Γιάννης Πέτκογλου, Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Λογοθετίδης Σταύρος, Οικονομόπουλος  Σταύρος Πέτρος Δασκαλόπουλος, Οικονομόπουλος  Σταύρος Γιάννης Σωτηρίου Μαρία Χατζηδημητρίου, Στέλλα Παπούλια 1ος Αναπληρωματικός Κυριάκος Σκορδάς

Άμεσα συγκροτήθηκε σε σώμα

–          Πρόεδρος                                   Αικατερίνη Εμμανουηλίδου

–          Αντιπρόεδρος                            Γιάννης Πέτκογλου

–          Αντιπρόεδρος:                           Λογοθετίδης Σταύρος

–          Αντιπρόεδρος                            Βαρβάρα Παπαδοπούλου

–          Γεν. Γραμματέας:                       Πέτρος Δασκαλόπουλος

–          Ταμίας                                       Μαρία Χατζηδημητρίου

–         Έφορος Βιώσιμης Ανάπτυξης   Σταύρος Οικονομόπουλος

–       Εφορος Κοινωνικής οικονομίας  Γιάννης Σωτηρίου

–      Έφορος ASPnet School και 17 Global Goals Στέλλα Παπούλια       

1ος επιλαχών  Έφορος Περιβάλλοντος  Κυριάκος Σκορδάς

–          Τον Όμιλο εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δημόσιας κ Δικαστικής Αρχής – ως ορίζει το καταστατικό – η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

–           Η Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Καίτη Εμμανουηλίδου Πέτρος Δασκαλόπουλος