Η Στοκχόλμη+50 θα τιμήσει τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 1972 για το Ανθρώπινο Περιβάλλον και θα γιορτάσει τα 50 χρόνια παγκόσμιας περιβαλλοντικής δράσης. 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση της τριπλής πλανητικής κρίσης της Γης – κλίμα, φύση και ρύπανση – η εκδήλωση στοχεύει να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την επιτάχυνση της εφαρμογής της Δεκαετίας Δράσης του ΟΗΕ για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Ατζέντας 2030, Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, το παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας μετά το 2020 και ενθαρρύνει την υιοθέτηση πράσινων σχεδίων ανάκαμψης μετά την COVID-19. more https://unescoserron.blogspot.com/2022/04/50.html