Ομάδα καθισμένων ατόμων με κιάλια παρατήρηση πουλιών.

Κατά τη διάρκεια του lockdown Covid-19, μια αύξηση των ατόμων που ενδιαφέρονται για την παρατήρηση πουλιών αποκάλυψε τη βαθιά μας ανάγκη να συνδεθούμε με τη φύση και την κοινότητα σε στρεσογόνες στιγμές. Απέδειξε τη σχέση μεταξύ της ενασχόλησης με τον φυσικό κόσμο και του κοινωνικού ακτιβισμού.

Τον 18ο αιώνα, η παρατήρηση πουλιών (ή ορνιθολογία) ήταν ως επί το πλείστον δραστηριότητα για τους προνομιούχους κυρίους της χώρας και τα μέλη του κλήρου. Τώρα, στον 21ο αιώνα, έχει αγκαλιάσει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. More https://unescoserron.blogspot.com/2022/04/blog-post_27.html