Σε ολόκληρο τον κόσμο, πολλά τοπικά και διεθνή έργα αντλούν από την ενέργεια και την αποφασιστικότητα των πολιτών να επιφέρουν θετικές αλλαγές.
Ανακαλύψτε και υποστηρίξτε την ακούραστη δουλειά τους επί τόπου για να βοηθήσετε αυτές τις τοπικά καινοτόμες, σημαντικές πρωτοβουλίες να απογειωθούν και να ανθίσουν παντού. More https://unescoserron.blogspot.com/2022/04/unesco_29.html