Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "1M4 unesco UNIVERSITIES between STUDENTS BUILD BRIDGES SOCIETY ACADEMIA"

UNESCO 

  · Οι προκλήσεις μας είναι αλληλεξαρτώμενες: Πρέπει να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ ακαδημαϊκών, κοινωνίας των πολιτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής & εργοδοτών παγκοσμίωςΑς ανοίξουμε τις πύλες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο #UnleashTheTalent της νέας γενιάς! https://on.unesco.org/3DDt1Kk Περισσότερα https://youthforunescoserron.blogspot.com/2022/05/unesco-3.html