Στην EXPO-SERRES 2022 η πρόεδρος μιλά για την πρόταση του φορέα μας

για το Γεωπάρκο του Στρυμόνα Σέρρες Περισσότερα https://unescoserron.blogspot.com/

SEREXPO 2002 “ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ”