Αυτή η πρόκληση είναι η δεύτερη εκδήλωση υπό την πρωτοβουλία του OSS4SDGs – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
για Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – μια κοινή συνεργασία μεταξύ της
Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της United
Γραφείο Εθνών Πληροφοριών, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η αντιμετώπιση του SDG 11 “Sustainable Cities & Communities”.
Η επιλεγμένη κοινότητα ανοιχτού κώδικα θα είναι το OpenStreetMap (OSM), καθώς η
πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιείται ευρέως από τις ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι υποβολές πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 4 εβδομάδων ή/και να περιλαμβάνουν
νέες καινοτόμες λύσεις OpenStreetMap στη σχετική πρόκληση Περισσοτερα

https://ideas.unite.un.org/sdg11/Page/Overview?mc_cid=f7dda37d7c&mc_eid=805613876e