«Οι γυναίκες μετακινούν βουνά» είναι το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Βουνού. Οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική και οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Συχνά είναι οι κύριοι διαχειριστές των ορεινών πόρων, θεματοφύλακες της βιοποικιλότητας, φύλακες της παραδοσιακής γνώσης, θεματοφύλακες του τοπικού πολιτισμού και ειδικοί στην παραδοσιακή ιατρική.

Φέτος, διοργανώνονται δύο εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό της ημέρας:

 Ελάτε, διεθνείς ηγέτες και πρωταθλητές βουνού στη  Διεθνή Ημέρα Βουνού 2022  για να μάθετε.

Οι γυναίκες μετακινούν βουνά – εκδήλωση υψηλού επιπέδου με επίδειξη μόδας από τη Stella Jean
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 στις 12.30–13.55 CET – Παρακολουθήστε τη διαδικτυακή μετάδοση:  www.fao.org/webcast/home/en/item/6092/icode

https://www.fao.org/mountain-partnership/events/imd-2022/en/

Το «Women Move Mountains»  θα τονίσει πώς η μόδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση των αγροτικών και περιθωριοποιημένων γυναικών σε ορεινές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, προωθώντας την οικονομική τους ανεξαρτησία λαμβάνοντας μια βιώσιμη πηγή εισοδήματος και βλέποντας τις γυναίκες ως φορείς αλλαγής – κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  https://unescoserron.blogspot.com/2022/12/2022.html .