Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται, υποδήματα και εξωτερικοί χώροι

Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη μας Τα σχολεία ASPnet for UNESCO παρουσίασαν θέματα που επιρέασαν την κοινωνία μας

Καλά Χριστούγεννα !

Περισσότερα https://unescoserron.blogspot.com/2022/12/school-aspnet-for-unesco-2.html