Το AGE Platform Europe είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανισμών για άτομα ηλικίας 50+ και για άτομα ηλικίας 50+, που στοχεύει να εκφράσει και να προωθήσει τα συμφέροντα των 200 εκατομμυρίων πολιτών ηλικίας 50+ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Eurostat, 2018) και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο. Περισσότερα

https://ageserresgreece.blogspot.com/2023/02/age.html

https://www.decadeofhealthyageing.org/