Το νερό είναι ένας διαπραγματευτής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη. Αλλά η πρόοδός μας στους στόχους και τους στόχους που σχετίζονται με το νερό παραμένει ανησυχητικά εκτός τροχιάς, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό του 2023 τον Μάρτιο πρέπει να καταλήξει σε μια τολμηρή Ατζέντα Δράσης για το Νερό που δίνει στη ζωή του κόσμου μας τη δέσμευση που του αξίζει.

ANTÓNIO GUTERRES, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Δηλώστε συμμετοχή  https://sdgs.un.org/conferences/water2023

Περισσότερα  https://unescoserron.blogspot.com/2023/03/un-2023-water-conference-22-24-mar-2023.html