a46/2021

Προς τον κ Νικόλαο Γιοβάνη                                                           24-11- 2021                                                                              

Πρόεδρο   

 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος                      και   εκπρόσωπο στο ΔΣ του ΔΙΠΑΕ                                                                                                                                                                                                                

Κύριε,

Το Ακαδημαϊκό Αντίκτυπο των Ηνωμένων Εθνών (UNAI) είναι μια πρωτοβουλία που ευθυγραμμίζει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα Ηνωμένα Έθνη για την υποστήριξη και τη συμβολή στην υλοποίηση των στόχων και εντολών των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της βιωσιμότητας και επίλυση των συγκρούσεων.

Από το 2010, το UNAI έχει δημιουργήσει ένα ζωντανό και ποικίλο δίκτυο φοιτητών, ακαδημαϊκών, επιστημόνων, ερευνητών, δεξαμενών σκέψης, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών ενώσεων. Υπάρχουν πάνω από 1400 ιδρύματα μέλη σε περισσότερες από 147 χώρες που προσεγγίζουν πάνω από 25 εκατομμύρια ανθρώπους στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας σε όλο τον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας μια παγκόσμια ποικιλία περιοχών και έναν θεματικό πλούτο επιστημονικών κλάδων.

Το έργο αυτών των ιδρυμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς χρησιμεύουν ως εκκολαπτήρια νέων ιδεών και λύσεων στις πολλές παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το Ακαδημαϊκό Αντίκτυπο των Ηνωμένων Εθνών παρέχει τον αναπόσπαστο σύνδεσμο με αυτούς τους ενδιαφερόμενους για να διασφαλίσει ότι η διεθνής κοινότητα αξιοποιεί την ενέργεια και την καινοτομία των νέων και της ερευνητικής κοινότητας στην υπηρεσία της ανθρωπότητας.

Ο Ακαδημαϊκός των Ηνωμένων Εθνών ενημερώνεται για τη δέσμευσή του να υποστηρίξει και να προωθήσει δέκα βασικές αρχές:

  1. Αντιμετώπιση της φτώχειας – Μια δέσμευση για την αντιμετώπιση ζητημάτων φτώχειας μέσω της εκπαίδευσης.
  2. Ανάπτυξη ικανοτήτων – Μια δέσμευση για την οικοδόμηση ικανοτήτων στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο.
  3. Εκπαίδευση για Όλους – Μια δέσμευση για εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας ή εθνότητας.
  4. Παγκόσμια Ιθαγένεια – Μια δέσμευση για την ενθάρρυνση της παγκόσμιας ιθαγένειας μέσω της εκπαίδευσης.
  5. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Μια δέσμευση για την ευκαιρία για κάθε ενδιαφερόμενο άτομο να αποκτήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιδίωξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  6. Ανθρώπινα δικαιώματα – Μια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της έρευνας, της γνώμης και του λόγου.
  7. Διαπολιτισμικός Διάλογος – Μια δέσμευση για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κατανόησης και την «απομάθηση» της μισαλλοδοξίας μέσω της εκπαίδευσης.
  8. Ειρήνη και επίλυση συγκρούσεων – Μια δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της επίλυσης συγκρούσεων μέσω της εκπαίδευσης.
  9. Αειφορία – Μια δέσμευση για την προώθηση της βιωσιμότητας μέσω της εκπαίδευσης.και
  10. Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών – Μια δέσμευση στις αρχές που είναι εγγενείς στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Κάθε μάθημα και κλάδος μπορεί να έχει αποτύπωμα του ΟΗΕ. Θέλουμε τα αρμόδια ιδρύματα να αναγνωρίσουν αυτή τη σύνδεση και, συχνά χωρίς πρόσθετη προσπάθεια ή έξοδα, να αναλάβουν δραστηριότητες που μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα τις εντολές και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών.

Η UNAI βοηθά τους ενδιαφερόμενους φορείς σε αυτό το θέμα διαδίδοντας πληροφορίες για πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του ΟΗΕ, παρέχοντας ιδέες για το πώς αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο στις πανεπιστημιουπόλεις, στις τάξεις και στις κοινότητες και παρέχοντας μια πλατφόρμα όπου φοιτητές, ακαδημαϊκοί και ερευνητές μπορεί να συνδέσει και να μοιραστεί ιδέες, έρευνα και πόρους για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και άλλων εντολών του ΟΗΕ.

Δεν υπάρχει κόστος ή αμοιβή για τα πανεπιστήμια να ενταχθούν στο UNAI. Η αποκλειστική ευθύνη είναι κάθε ίδρυμα-μέλος να επιδεικνύει ενεργά την υποστήριξη τουλάχιστον μιας από τις 10 αρχές του UNAI ή Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης κάθε χρόνο. Ελπίζουμε ότι αυτή η υποστήριξη μπορεί να αντανακλάται στις πολιτικές και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, επιτρέποντας την ανταλλαγή εμπειριών και αποτελεσματικών πρακτικών, καθώς και την έγχυση υποτροφιών για την προώθηση κοινωνικών, οικονομικών και στόχων βιωσιμότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

ΠΙΣΤΕΥΩΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ CAMPUS ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  στο UNAI είναι προς όφελος της κοινωνίας μας και δη των Σερρών γιατί προετοιμάζει μια φοιτητική νεολαία που θα αντιμετωπίσει την ζωή ΚΑΙ με εφόδια που αφορούν την καθημερινότητα και δει τα επόμενα χρόνια που η γη θα νοιώσει την αλλαγή στα πιο απλά θέματα της ζωής και φυσικά θα επηρεάσουν ΚΑΙ την τοπική μας κοινωνία με τις δράσεις του .

Σας προτείνουμε να εγγραφούν  ΜΟΝΟ τα Σέρρες και μετά να κάνουμε πρόταση και στ άλλα campus.                            Ο λόγος αυτονόητος.

Επισυνάπτουμε το βηματισμό που αναλύετε στο έντυπο για την συμμετοχή σας .  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/why_join_unai_faqs.pdf 

 

Ο φορέας μας θα είναι κοντά σας μια και η εμπειρία του έχουμε  ξεκινήσει με τους*8 Στόχους της χιλιετίας* https://www.un.org/millenniumgoals/ ΚΑΙ  συνεχίζεται στους https://sdgs.un.org/goals θα είναι χρήσιμη στα οργανωτικά των δράσεων .

 

Θα είμαστε σ επικοινωνία για κάθε προβληματισμό σας .

 

Μ εκτίμηση

Καίτη  Εμμανουηλίδου                                                       Πέτρος Δασκαλόπουλος

Πρόεδρος                                                                             Γ Γραμματέας

Περισσότερα  https://unescoserron.blogspot.com/2023/03/17.html