ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 1995, η Πρόεδρος  του Ομίλου, Αικατερίνη Εμμανουηλίδου συνεργάσθηκε με το Κέντρο UNESCO για τις γυναικες  των Βαλκανίων.

Από την ίδρυση του 1996, το Club Serres για την UNESCO πολλαπλασιάζει τους σκοπούς της UNESCO

Οι σύλλογοι για την UNESCO είναι ομάδες εθελοντών διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικο-επαγγελματικού επιπέδου που γίνονται ακτιβιστές στην υπηρεσία των ιδανικών της UNESCO.

Οι οντότητες αυτές, που ιδρύθηκαν υπό την αιγίδα των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO , ομαδοποιούνται σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή δίκτυα, με σκοπό να δρουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της UNESCO σε επίπεδο βάσης.

Περισσότερα από 75 χρόνια μετά την ίδρυση της πρώτης Ένωσης της UNESCO το 1947 στην Ιαπωνία, το κίνημα έχει περίπου 4.000 Ενώσεις και Λέσχες για την UNESCO σε σχεδόν 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι Σύλλογοι και οι Λέσχες είναι ποικίλες και εξαρτώνται, πολύ συχνά, από τα συμφέροντα των μελών τους καθώς και από τους οικονομικούς πόρους και τα διαθέσιμα μέσα δράσης. Ανεξάρτητα από τη φύση και το πεδίο εφαρμογής τους, αυτές οι πρωτοβουλίες προωθούν τη διάδοση των αρχών και των στόχων της UNESCO στην κοινωνία των πολιτών. Αυτές οι οντότητες καθιστούν επομένως δυνατή τη δημοσιοποίηση των αξιών που εκπροσωπεί ο Οργανισμός στις τοπικές κοινωνίες. Υπό το πρίσμα του αυξανόμενου ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη δημόσιας πολιτικής, το κίνημα Clubs μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των πολιτών και μπορεί να συμβάλει στο διάλογο μεταξύ πολιτισμών και γενεών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε εθνικό επίπεδο, οι Όμιλοι της UNESCO συντονίζονται από την αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή τους, μερικές φορές με τη βοήθεια μιας Εθνικής Ομοσπονδίας που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιφερειακές ομοσπονδίες ως συντονιστικά όργανα πραγματοποιούν δραστηριότητες για την προώθηση του κινήματος των Cubs σε όλες τις περιφέρειες. Σε διεθνές επίπεδο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ομίλων και Ενώσεων της UNESCO (WFUCA), ως διεθνής ΜΚΟ που διατηρεί επίσημες σχέσεις με την UNESCO, είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των μελών της, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της UNESCO.

Προσέγγιση πολιτικής

Οι σύλλογοι για την UNESCO έχουν τρεις κύριες λειτουργίες: εκπαίδευση, ενημέρωση και δράση. Παίρνουν θέση σε παγκόσμια προβλήματα με τοπικές επιπτώσεις και έτσι συμβάλλουν στη διαδικασία προβληματισμού για τις κοινωνικές προτεραιότητες.

Αν και το όνομα της UNESCO εμφανίζεται στους τίτλους των διαφόρων Ομίλων και των ομοσπονδιών τους, δεν σημαίνει ότι ο Οργανισμός είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνος για τις δραστηριότητές τους.

Οι σύλλογοι πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους με τους δικούς τους τρόπους: η UNESCO έχει αποφασίσει να μην διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στην ίδρυσή τους ούτε στην ανάπτυξή τους. Οι διαφορετικοί Σύλλογοι είναι οικονομικά και νομικά αυτόνομοι, επομένως υπεύθυνοι για τη δική τους λειτουργία, αλλά η UNESCO μπορεί να παρέχει πνευματική, οικονομική ή/και υλική βοήθεια για συγκεκριμένες δραστηριότητες που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές.

Επιπλέον, για την εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης, πολλοί Σύλλογοι απευθύνονται στις Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO, στα υπουργικά τμήματα, στις τοπικές κοινότητες και σε ορισμένους εθνικούς ή διεθνώς προσανατολισμένους φορείς, καθώς και σε εταιρείες, ιδρύματα και ιδιώτες. Η UNESCO βοηθά στην ενίσχυση του αντίκτυπου των Ομίλων ενισχύοντας τη συνεργασία με τους τομείς του προγράμματος, τα γραφεία πεδίου και τα κύρια δίκτυα του Οργανισμού, όπως αυτό των Συνδεδεμένων Σχολών.

Δραστηριότητες

Μερικά παραδείγματα δράσης των Ομίλων:

Πώς να γίνεις Λέσχη για την UNESCO

Οι σύλλογοι μπορούν να ιδρύονται από άτομα και συχνά ιδρύονται από σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα. Εναπόκειται στις Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO να εγκρίνουν το καθεστώς ενός Ομίλου για την UNESCO.

 • Κάθε Λέσχη για την UNESCO πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής της χώρας του για την UNESCO , η οποία είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση της ίδρυσης Ομίλων και την έγκριση των έργων της δραστηριότητας.
 • Μόλις η Εθνική Επιτροπή εγκρίνει επίσημα τη συμμετοχή στο κίνημα των Ομίλων, η Λέσχη συνδέεται με τις δραστηριότητες της UNESCO και προστίθεται στη βάση δεδομένων και τα σχετικά έγγραφά της.
 • Είναι απολύτως προς όφελος των Ομίλων να υιοθετούν καταστατικά που αναγνωρίζουν νόμους που ισχύουν στη χώρα τους σε μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους (εφόσον υπάρχουν). Αυτό το νομικό καθεστώς θα τους παρέχει το δικαίωμα επίσημης αναγνώρισης από τις δημόσιες αρχές.
 • Οι σύλλογοι για την UNESCO είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητοι από την UNESCO, παρόλο που η UNESCO μπορεί να χορηγεί μια σειρά από τις δραστηριότητές τους.
 • Οι εθνικές επιτροπές έχουν το δικαίωμα να χορηγούν τη χρήση του ονόματος, του ακρωνύμιου ή του λογότυπου της UNESCO, αλλά μόνο με τη μορφή συνδεδεμένου λογότυπου. Μπορούν επίσης να ορίσουν χρονικά όρια ή/και να διενεργούν περιοδικές αναθεωρήσεις των αδειών που μπορούν να ανακληθούν. Οποιαδήποτε απόφαση χορηγεί τη χρήση του ονόματος, του ακρωνύμιου, του λογότυπου ή/και των ονομάτων τομέα της UNESCO  βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: (i) συνάφεια της προτεινόμενης ένωσης με τους στρατηγικούς στόχους και το πρόγραμμα του Οργανισμού. και (ii) συμμόρφωση με τις αξίες, τις αρχές και τους συνταγματικούς στόχους της UNESCO.

Ενώσεις και Σύλλογοι για την UNESCO: ένας πρακτικός οδηγός, έκδοση 2021

Άλλα σχετικά Έγγραφα

Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2024 

 • Πρόεδρος        Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
 • Αντιπρόεδρος       Γιάννης Πέτκογλου
 • Αντιπρόεδρος:       Λογοθετίδης Σταύρος
 • Αντιπρόεδρος Βαρβάρα Παπαδοπούλου
 • Γεν. Γραμματέας:      Πέτρος Δασκαλόπουλος
 • Ταμίας            Μαρία Χατζηδημητρίου
 • Έφορος Βιώσιμης Ανάπτυξης Σταύρος Οικονομόπουλος
 • Εφορος Κοινωνικής οικονομίας Γιάννης Σωτηρίου
 • Έφορος ASPnet School και 17 Global Goals Στέλλα Παπούλια
 • 1ος επιλαχών  Έφορος Περιβάλλοντος  Κυριάκος Σκορδάς

 Διοικητικό Συμβούλιο  2020-2022

– Πρόεδρος  Αικατερίνη Εμμανουηλίδου

– Αντιπρόεδρος Γιάννης Πέτκογλου

– Αντιπρόεδρος: Λογοθετίδης Σταύρος

– Αντιπρόεδρος Βαρβάρα Παπαδοπούλου

– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος

– Ταμίας Μαρία Χατζηδημητρίου

– Εφορος Κοινωνικής οικονομίας  Γιάννης Σωτηρίου

– Έφορος Βιώσιμης Ανάπτυξη Σταύρος Οικονομόπουλος

– Έφορος Περιβάλλοντος Κυριάκος Σκορδάς

– Έφορος ASPnet School και 17 Παγκόσμια Στόχοι  Στέλλα Παπούλια

Διοκητικό Συμβούλιο 2018-2020

Πρόγραμμα   Αικατερίνη Εμμανουηλίδου

– Αντιπρόσωπος Γιάννης Πέτκογλου

– Αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος

– Αντιπρόσωπος Βαρβάρα Παπαδοπούλου

– Γεν Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος

– Ταμίας Μαρία Χατζηδημητρίου

– Έφορος Βιώσιμης Ανάπτυξη Οικόμόπουλος Σταύρος

– Έφορος Περιβάλλοντος Κυριάκος Σκορδάς

-Εφορος Κοινωνικής φύσης Γιάννης Σω κατασκευή

– Εφορος ASPnet Στέλλα Παπούλια

Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2018

 • Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
 • Αντιπρόεδρος Πέτρος Παπάζογλου
 • Αντιπρόεδρος Γιάννης Πέτκογλου
 • Αντιπρόεδρος: Λογοθετίδης Σταύρος
 • Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
 • Ταμία Μαρία Χατζηδημητρίου
 • Έφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα
 • Έφορος Περιβάλλοντος Κυριάκος Σκορδάς
 • Έφορος Νέων του Ομίλου Βαρβάρα Παπαδοπούλου

Διοικητικό πρόγραμμα 2014-2016

– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου

– Αντιπρόεδρος Γιάννης Πέτκογλου
– Αντιπρόσωποι Πέτρος Παπάζογλου

– Αντιπρόεδρος: Λογοθετίδης Σταύρος

– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Ταμίας Άννα Αλευρά
– Έφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα
– Έφορος Περιβάλλοντος Κυριάκος Σκορδάς
– Έφορος Νέων του Ομίλου Μαρία Χατζηδημιτρίου

ΔιοικητικΣυμβούλιο 2012-2014
– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– αντιπρόσωπος Γιάννης Πέτκογλου
– αντιπρόσωπος Πέτρος Παπάζογλου
– αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Αννα Αλευρά
– Εφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα
– Μέλος Νίκος Γκοστώφ

Διοικητικό  Συμβούλιο  2010-2012
– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– αντιπρόσωπος Γιάννης Πέτκογλου
– αντιπρόσωπος Πέτρος Παπάζογλου
– αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Γκοστώφ

Διοικητικό  Συμβούλιο 2008-2010
– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– αντιπρόσωπος Γιάννης Πέτκογλου
– αντιπρόσωπος Πέτρος Παπάζογλου
– αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Γκοστώφ

Διοικητικό  Συμβούλιο 2006-2008
– ΠρόγραμμαΑικατερίνη Εμμανουηλίδου
– αντιπρόσωπος Γιάννης Πέτκογλου
– αντιπρόσωπος Πέτρος Παπάζογλου
– αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Γκοστώφ
– Εφορος Άννα Αλευρά
– Εφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Διοικητικό πρόγραμμα 2004-2006
– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– αντιπρόσωπος Γιάννης Πέτκογλου
– αντιπρόσωπος Πέτρος Παπάζογλου
– αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Γκοστώφ
– Εφορος Άννα Αλευρά
– Εφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Διοικητικό Συμβούλιο 2002-2004
– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– αντιπρόσωπος Γιάννης Πέτκογλου
– αντιπρόσωπος Πέτρος Παπάζογλου
– αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Γκοστώφ
– Εφορος Άννα Αλευρά
– Θεοδωρίδου Μυροφόρα Εφορος

Διοικητική Συμβούλιο Οι 2000-2002

– Πρόεδρος Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– Αντιπρόεδρος  Γιάννης Πέτκογλου
– 
. Γραμματέας: Παντελής Κουροπαλάτης
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Βογιατζόγλου
– Εφορος Άννα Αλευρά
– Εφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Διοικητικό Συμβουλίο 1998-2000

– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– αντιπρόσωπος Χρήστος Μπεσίρης
– αντιπρόσωπος Πέτρος Παπάζογλου
– αντιπρόσωπος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Παντελής Κουροπαλάτης
– Αν Γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Βογιατζόγλου
– Εφορος Άννα Αλευρά
– Εφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Διοικητικό Συμβούλιο 1996-1998
– Πρόγραμμα Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
–  Αντιπρόεδρος Χριστος Μπεσίρης
– Αντιπρόεδρος    Πέτρος Παπανόγλου
-Αντιπρόεδρος : Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Παντελής Κουροπαλάτης
– Αν γραμματέας Μίτσα Ευδοξία
– Ταμείας: Νίκος Βογιατζόγλου
– Εφορος Άννα Αλεύρα
– Εφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Ιδρυτικά Μέλη του Ομίλου μας

Εμμανουηλίδου Αικατερίνη
Μπεσίρης Χρήστος
Αλεβρά Άννα
Μαυρόπουλος Ελευθέριος
Αραμπατζής Αθανάσιος
Παπασημακοπούλου Μαρία
Ανδρονίδης Θεολόγοι
Σιμόγλου Ελένη
Εμμανουηλίδης Μιχαήλ
Σωτηρία Θεοδωρίδου Μυροφόρα
Παπαφωτίου Αριάνδη
Βογιατζόγλου Νικόλαος
Παπούδα Κωνσταντίνα
Δεσποτίδης Φανή
Παπάζογλου Πέτρος
Χατζηδημητρίου Μαρία
Κουραπαλάτες Παντελής
Polua Steve
Πέτκογλου Ιωάννη
Τσαούσης Δημήτρης

serresforunesco.org | Ιουστινιανού 19 62123 Sérres, Greece | Email: serres.for.unesco@gmail.com