ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨PSYCHO-SOCIAL AND HEALTH INTERVENTIONS FOR THE WELLBEING OF CHILDREN FROM VULNERABLE POPULATIONS» με ακρωνύμιο “In4Child”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME «GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»

      Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 975,81 € άνευ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ IN4CHILD

      Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών προκηρύσσει τρεις θέσεις απασχόλησης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των…