ΣΤΟ “ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ UNESCO” ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Παρουσιάστηκαν στους μαθητές οι δράσεις της Unescο και των συνεργαζόμενών της οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών Στο πλαίσιο της ένταξης του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών στο «Δίκτυο…