Παρουσιάστηκαν στους μαθητές οι δράσεις της Unescο και των συνεργαζόμενών της οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών Στο πλαίσιο της ένταξης του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών στο «Δίκτυο των Σχολείων της UNESCO» η πρόεδρος των Σερρών κ Καίτη Εμμανουηλίδου παρουσίασε στους μαθητές τις δράσεις της Unescο και των συνεργαζόμενών της οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών.Ανέπτυξε τα Δεκαετή προγράμματα του […]