Privacy Policy

 

UNESCO και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

unhqsdg_2.jpg

Αρχηγοί κρατών, ηγέτες κυβερνήσεων, εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών και η κοινωνία των πολιτών συναντώνται στη Νέα Υόρκη από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, στην 70η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών , για την ιστορική υιοθέτηση νέων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτά αντιπροσωπεύουν μια καθολική, φιλόδοξη ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης, μια ατζέντα «του λαού, του λαού και του λαού», που δημιουργήθηκε με την ενεργό συμμετοχή της UNESCO.

Στο πλαίσιο αυτό, η UNESCO θα τονίσει και θα επιβεβαιώσει τη σημασία των:

  • χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική εκπαίδευση για όλους για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης,
  • την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών,
  • επίλυση της εκπαιδευτικής κρίσης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος,
  • επένδυση στη νεολαία και πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού,
  • ο ρόλος της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης σε πληροφορίες και γνώση για την αειφόρο ανάπτυξη, και
  • ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών για βιώσιμη ανάπτυξη και διαρκή ειρήνη

Εκπαίδευση

Η UNESCO συμβάλλει ενεργά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ατζέντας POST-2015 μέσω της Εκπαίδευσης 2030. Στο πλαίσιο του συνολικού συντονισμού του SDG, η Διακήρυξη του Incheon στο Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Φόρουμ στην Κορέα τον Μάιο του 2015, ανέθεσε στην UNESCO να ηγηθεί, να συντονίσει και να είναι το επίκεντρο της εκπαίδευσης. Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές επιστήμες

Η νέα Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην αναγνώριση της συμβολής της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (STI) στη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το Πρόγραμμα Κοινωνικών και Ανθρωπίνων Επιστημών της UNESCO στοχεύει να εδραιώσει σταθερά οικουμενικές αξίες και αρχές, όπως η παγκόσμια αλληλεγγύη, η ένταξη, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η ισότητα των φύλων και η λογοδοσία, στην εφαρμογή της αναπτυξιακής ατζέντας μετά το 2015. Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός

Η τοποθέτηση του πολιτισμού στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών αποτελεί ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του κόσμου και προϋπόθεση για επιτυχημένες διαδικασίες παγκοσμιοποίησης που λαμβάνουν υπόψη την αρχή της πολιτιστικής πολυμορφίας. Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία και Ενημέρωση

Η UNESCO υποστηρίζει την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει η ελευθερία έκφρασης και η πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση στη βιώσιμη ανάπτυξη στη μετα-αναπτυξιακή διαδικασία. Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ

Η UNESCO στην 70η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και η υιοθέτηση της αναπτυξιακής ατζέντας μετά το 2015

Από τις 22 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος σε μια σειρά από εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της 70ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα συμμετάσχει με αρχηγούς κρατών, ηγέτες κυβερνήσεων, εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών και την κοινωνία των πολιτών για την ιστορική υιοθέτηση νέων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Σύλλογοι της Unesco

Πολιτική Οι Λέσχες, τα Κέντρα και οι Ενώσεις της UNESCO είναι ομάδες
εθελοντών διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικο-επαγγελματικού επιπέδου που
γίνονται αγωνιστές στην υπηρεσία των ιδανικών της UNESCO. Αυτές οι Λέσχες παίρνουν
θέση σε παγκόσμια προβλήματα με τοπικές επιπτώσεις και έτσι
συμβάλλουν στη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις κοινωνικές προτεραιότητες. Αυτό
το κίνημα επιβεβαιώνει τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
σε ολόκληρο τον κόσμο και την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν οι πολίτες στους
φορείς λήψης κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων. Οι 3.600 περίπου Σύλλογοι, κατανεμημένοι σε 90
χώρες, έχουν τρεις κύριες λειτουργίες: εκπαίδευση, ενημέρωση και δράση. Αν και το όνομα της UNESCO εμφανίζεται στους τίτλους των
διαφόρων Ομίλων και των ομοσπονδιών τους, αυτό δεν σημαίνει ότι
Ο οργανισμός είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του. Οι σύλλογοι πρέπει
να μπορούν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους με τους δικούς τους τρόπους: η UNESCO έχει αποφασίσει
να μην διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στην ίδρυσή τους ούτε στην
ανάπτυξή τους. Οι διαφορετικοί Σύλλογοι είναι οικονομικά και νομικά
αυτόνομοι, επομένως υπεύθυνοι για τη δική τους λειτουργία, αλλά η UNESCO μπορεί να
παρέχει πνευματική, οικονομική ή/και υλική βοήθεια για
συγκεκριμένες δραστηριότητες που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές. Επιπλέον
, για να εξασφαλίσουν εξωτερική χρηματοδότηση, πολλοί Σύλλογοι απευθύνονται στις Εθνικές
Επιτροπές για την UNESCO, τα υπουργικά τμήματα, τις τοπικές κοινότητες και
ορισμένους εθνικούς ή διεθνώς προσανατολισμένους φορείς, καθώς και
εταιρείες, ιδρύματα και ιδιώτες. Η UNESCO βοηθά στην ενίσχυση του
αντίκτυπου των Ομίλων ενισχύοντας τη συνεργασία με τους τομείς του προγράμματος,
τα γραφεία πεδίου και τα κύρια δίκτυα του Οργανισμού, όπως αυτό των
Συνδεδεμένων Σχολών.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα
Μη κυβερνητικές οργανώσεις που διατηρούν επίσημες σχέσεις

Από την ίδρυσή της, η UNESCO έχει δώσει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως με ΜΚΟ.

Ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών είναι ολοένα και πιο σημαντικός σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής και η συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθίσταται απαραίτητη για τις κυβερνητικές οργανώσεις στην επιδίωξη των στρατηγικών τους στόχων.

Μπροστά στην εντυπωσιακή ζωντάνια των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τη σταθερή αύξηση του αριθμού τους και τον αυξανόμενο ρόλο τους, η UNESCO οδηγήθηκε σε αναθεώρηση των σχέσεών της μαζί τους με στόχο την εξεύρεση νέων συνεργειών και ρυθμίσεων συνεργασίας που θα ταιριάζουν περισσότερο στην προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αυτός ο προβληματισμός οδήγησε στον καθορισμό ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου: τις νέες Οδηγίες που αφορούν τις σχέσεις της UNESCO με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Τι μορφή μπορεί να έχουν οι σχέσεις;
◐ Επιχειρησιακές σχέσεις – Οι επιχειρησιακές σχέσεις που δημιουργήθηκαν ως απάντηση στην ανάγκη επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ της UNESCO και των ΜΚΟ και για την υποστήριξη των προσπαθειών του Οργανισμού να επιτύχει μια πιο ενεργή παρουσία στο πεδίο, οι επιχειρησιακές σχέσεις στοχεύουν στην επίτευξη μιας ευέλικτης και δυναμικής εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή των προγράμματα. Οι ΜΚΟ που διατηρούν επιχειρησιακές σχέσεις με την UNESCO είναι πολύτιμοι εταίροι λόγω της ενεργού παρουσίας και της συγκεκριμένης δράσης τους στο πεδίο, της τεχνογνωσίας που εκπροσωπούν και της ικανότητάς τους να διοχετεύουν τις ανησυχίες των πολιτών. Αιτήματα εισδοχής σε επιχειρησιακές σχέσεις μπορούν να υποβληθούν στον Γενικό Διευθυντή της UNESCO ανά πάσα στιγμή και θα διεκπεραιωθούν το συντομότερο δυνατό.
◐ Οι επίσημες σχέσεις στοχεύουν στη διαρκή συνεργασία με την UNESCO στους τομείς αρμοδιότητάς της τόσο ανάντη όσο και κατάντη από τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του Οργανισμού. Παραδοχήχορηγείται σε διεθνείς ΜΚΟ που είναι ευρέως αντιπροσωπευτικές και εμπειρογνώμονες στον τομέα δραστηριότητάς τους, και αναγνωρίζονται ότι έχουν μια πραγματικά διεθνή δομή και μέλη. Οι επίσημες σχέσεις υποδιαιρούνται σε δύο τύπους, συμβουλευτικές ή συνεργατικές, ανάλογα με τον ρόλο και τη δομή της ίδιας της ΜΚΟ. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, ένα από τα διοικητικά όργανα της UNESCO, και πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αποφασίζει ετησίως για αιτήματα εισδοχής σε έναν ή τον άλλο τύπο σχέσεων, καθώς και για την ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων, με βάση των συστάσεων του Γενικού Διευθυντή. Οι σχέσεις δημιουργούνται για ανανεώσιμες περιόδους έξι ετών.

Οι σχέσεις μεταξύ της UNESCO και των ΜΚΟ είναι ουσιαστικά πνευματικές και ηθικές. Ωστόσο, αν και η UNESCO δεν είναι χρηματοδοτικός οργανισμός, η συνεργασία με την UNESCO μπορεί επίσης να έχει οικονομικές πτυχές με τη μορφή συμβάσεων χρηματοδότησης δραστηριοτήτων.

Η διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η UNESCO είναι ευθύνη των Τομέων του Προγράμματος εντός της Γραμματείας. Ερωτήσεις σχετικά με τέτοια προγράμματα μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα για μη κυβερνητικές οργανώσεις (ERI/NCS/ΜΚΟ) το οποίο θα τις διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να ληφθούν από εστιακά σημεία ΜΚΟ στους τομείς του προγράμματος της UNESCO.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32914&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

serresforunesco.org | Ιουστινιανού 19 62123 Sérres, Greece | Email: serres.for.unesco@gmail.com