ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EUROSITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση του Δικτύου Eurosite στην πόλη των Σερρών με θέμα «Ecosystems at your service: how to incorporate ecosystem services into practical site management» (Τα οικοσυστήματα στην υπηρεσία του κοινού: τρόποι ενσωμάτωσης των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων σε πρακτικές διαχείρισης περιοχών) που διοργάνωσε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και του Ομίλου Σερρών για Unesco.

Το Δίκτυο Eurosite στόχο έχει την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω διεθνών συνεργασιών. Μέλη του είναι κυβερνητικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς διαχείρισης Εθνικών Πάρκων και φυσικών περιοχών από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την προστασία των υγροτόπων και γενικά θεμάτων διαχείρισης.

Την δεύτερη μέρα οι σύνεδροι επισκέφτηκαν το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. Ενημερώθηκαν στο πεδίο για τις δράσεις και τα έργα του Φορέα Διαχείρισης όπως οι περιφράξεις και οι δενδροφυτεύσεις εντός του παρυδάτιου δάσους, οι τεχνητές γεω-νησίδες για την αναπαραγωγή των πελεκάνων. Ακολούθησε ενημέρωση-παρουσίαση στα γραφεία του Φορέα σχετικά με το Εθνικό Πάρκο (καθεστώς προστασίας, βιοποικιλότητα, διαχειριστικά έργα). Η επίσκεψη έκλεισε με ορνιθοπαρατήρηση.

Την τρίτη και τελευταία μέρα έγινε η ετήσια γενική συνέλευση των μελών του Δικτύου.