ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Ομίλος Σερρών για την Ουνέσκο ανακοινώνει την δημιουργία ομάδων γονέων για την πραγματοποίηση κύκλων συναντήσεων στα θέματα:

Οικογένεια: Πως να επικοινωνούμε καλύτερα – Βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Γονείς και σχολείο: Ο δρόμος για μια καλή συνεργασία.
Πως να βοηθήσω το παιδί μου – σταδιακή ανάπτυξη – απαιτήσεις σχολής και καλή προσαρμογή, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Τί συμβαίνει στο παιδί μου: έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών.

Συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Eνημέρωση γονέων για τη σεξουαλική παιδεία των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους.

Πως προστατεύω το παιδί μου στο διαδίκτυο.

Η εκπαίδευση των γονέων αφορά δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνώσεις των γονέων για την ανάπτυξη του παιδιού, βοηθούν στην απόκτηση γονικών δεξιοτήτων ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις των γονέων και των παιδιών και να προωθηθούν τα κατάλληλα για κάθε ηλικία, φροντίδα και δραστηριότητες για την προαγωγή της υγείας , την ανάπτυξη και τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες του παιδιού. Οι δράσεις συντονίζονται από ειδικευμένο ψυχολόγο.

Διάρκεια κύκλων συναντήσεων: 2 μήνες
Συχνότητα: Εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών, απόγευμα
Αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 15-20
Τοποθεσία: Οι ομάδες γονέων θα φιλοξενούνται ανά περίπτωση είτε σε σχολικές μονάδες μετά από σχετική συμφωνία, είτε στα γραφεία της Ομάδας Σερρών για την Ουνέσκο
Συμμετοχή: Οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμώνων καθώς και μεμονωμένοι ενδιαφερόμενοι γονείς του Νομού Σερρών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο in4childserres@gmail.com έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

Θα παραδοθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι συναντήσεις εκτός της πόλης των Σερρών θα δημιουργηθούν στην περίπτωση που συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός για δημιουργία ομάδας.

Στο πλαίσιο της δράσης ανακοινώνεται η διοργάνωση δύο ανοιχτών προς το κοινό ομιλιών με θέμα:

• Η Βελτίωση της Επικοινωνίας Μέσα στην Οικογένεια – 29/10/2019 και ώρα 18.30.
• Η απόκτηση ικανοτήτων των παιδιών για την ανταπόκριση και προσαρμογή στις απαιτήσεις της σχολής (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) – 7/11/2019 και ώρα 18.30.

Οι ανοιχτές ομιλίες θα φιλοξενηθούν στο χώρο των εκδηλώσεων του Κ.Ε.Δ.Η.Σ. (Εθνικής Αντίστασης 34, 1ος όροφος).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις υπέρ της ευημερίας των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς» και της έκθεσης «In4Child», χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα INTERREG IPA για την διασυνοριακή συνεργασία CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με την συγχρηματοδότηση της Ένωσης και των εθνικών πόρων των συμμετεχόντων χωρών.

Η δράση εντάσσεται στους  1,3,4,10,11 των Global Goals 17 Βιώσιμης Ανάπτυξης .

με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών μέσω  των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων