l_14882 (1)
World Heritage Sites
Screenshot 2022-08-05 211839
Represent the diversity of our planet and the people who have lived on it.
297655581_762850278286786_5703450821145759495_n
297216861_727055528588942_4015627557341581672_n
previous arrow
next arrow

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Γυμνάσιο Σκοτούσσας

Το Γυμνάσιο Σκοτούσσας του Ν Σερρών φιλοξένησε ο Όμιλος Σερρών παρουσιάζοντας στο χώρο του εργαστηρίου της Πληροφορικής της ΔΕΠΚΑ την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το παιδί .Αναφέρθηκε στο δικαίωμα του παιδιού να έχει εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα του καθαρού και πολύ νερού.

Παρουσίασε το *Διεθνές πολικό έτος*, την καμπάνια *Φύτεψε ένα δένδρο*

Και τους παρότρυνε την συμμετοχή του σκολείου στο πρόγραμμα της χιλιετίας ώστε ως το 2015 να έχει εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια.

Ο ιερός ποταμός Στρυμόνας και το Μουσκικό Σχολείο

Το Μουσικό σχολείο της πόλης των Σερρών επισκέφθηκε η Πρόεδρος του Ομίλου Σερρών μετά από πρόσκληση της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου .Οι μαθητές επέλεξαν στο πρόγραμμα της περιβαλλοντικής να εργασθούν για το *Δρόμο του ιερού ποταμού Στρυμόνα* Η πρόεδρος παρουσίασε την φιλοσοφία των δρόμων της Unesco και ανέλισσε τις δράσεις των Ηνωμένων Εθνών και των οργανισμών της. Παρουσίασε την φιλοσοφία του προγράμματος του Δικτύου των *Ιερών Ποταμών* και κατά πόσο ο θεσμός αυτός μπορεί να επηρεάσει την πολιτιστικοί οικονομική ανάπτυξη του Νομού μας.

Πρόθεση δημιουργίας Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας, στο ΟΗΕ

Οι κοινωνίες αλλάζουν …με τη συμβολή μας!!

Όταν, το 1945, δημιουργήθηκε στα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ως συνεχιστής της Κοινωνίας των Εθνών, η ανθρωπότητα εναπόθεσε για μια ακόμη φορά τις ελπίδες της για παγκόσμια ειρήνη και αρμονική συνύπαρξη των λαών πάνω στη νέα αυτή υπερεθνική δομή.

Σήμερα, 60 χρόνια αργότερα και αντίθετα με τις εκτιμήσεις των ρομαντικών της μεταπολεμικής εποχής, ο ΟΗΕ βρίσκεται αντιμέτωπος με δριμεία κριτική για την αποτελεσματικότητα των δομών του καθώς και της ικανότητά του να επιβάλλει τις αποφάσεις του στα κράτη-μέλη. Ως συνέπεια, τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός βρίσκεται σε μια διαδικασία αναμόρφωσης, προσπαθώντας να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των διάφορων Επιτροπών του και θέτοντας αισιόδοξους μεν, μετρήσιμους δε στόχους (βλέπε Millennium Development Goals).

Παρ’ όλα αυτά, μια διαδικασία αναμόρφωσης δε θα μπορέσει να είναι πλήρης αν δε συμπεριλάβει και τη δημιουργία ενός νέου σώματος στους κόλπους του ΟΗΕ, ήτοι μιας Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας απευθείας εκλεγμένη από τα κράτη που τον απαρτίζουν. Η ιδέα ύπαρξης Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας δεν είναι καινούρια, και πολλοί μάλιστα διαπιστώνουν ψήγματά της στο ίδιο το προοίμιο του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, όπου η φράση «εμείς, οι άνθρωποι των ηνωμένων εθνών» αντικατέστησε τη φράση «τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη»- όρος που παραδοσιακά χρησιμοποιείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Για τους υπέρμαχους της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα κατάσταση –όπου διπλωματικές αντιπροσωπείες και κυβερνητικοί εντεταλμένοι εκπροσωπούν κάθε κράτος-μέλος- δεν εξυπηρετεί καθ’ουσίαν τους πραγματικούς στόχους του οργανισμού. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός παγκόσμιου αιρετού σώματος θα αυξήσει τη νομιμότητα του οργανισμού, θα ενισχύσει την υποχρέωση λογοδοσίας για τις αποφάσεις του και θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες κάθε κράτους να συμμετέχουν απευθείας σε μια κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση παγκόσμιου βεληνεκούς. Αυτό το είδος «παγκόσμιας κυβέρνησης» θα είναι επιπλέον ανεξάρτητο από τα επιμέρους κρατικά συμφέροντα τα οποία πολλές φορές δυσχεραίνουν τις διαδικασίες του ΟΗΕ, ή ακόμα και τις καταργούν.

Για την προώθηση της δημιουργίας Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας, πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί διεθνώς έχουν αρχίσει εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών αλλά και πίεσης των κυβερνήσεων των κρατών-μελών του ΟΗΕ.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, η Unesco Σερρών συνεπικουρεί προτρέποντας τους Σερραίους πολίτες να ενδιαφερθούν για ένα θέμα που μας αφορά ουσιαστικά, και όχι σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς τα αποτελέσματα της αναμόρφωσης του ΟΗΕ έχουν αντίκτυπο στην πολιτική ζωή όλων των κρατών-μελών.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με το ποια είναι τα οφέλη δημιουργίας Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας, καθώς και το πώς θα μπορούσατε να συμμετέχετε στην προσπάθεια, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα της Εκστρατείας για την Ίδρυση Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας στα Ηνωμένα Έθνη (www.unpacampaign.org)

*Οι κοινωνίες αλλάζουν …με τη συμβολή μας!! *


Μια καινούργια δράση ξεκινά ο Όμιλος Unesco Σερρών με τίτλο

*Οι κοινωνίες αλλάζουν …με τη συμβολή μας!! *

.Στην τοπική εφημερίδα *Καθημερινός Παρατηρητής* το στέλεχος μας Αντα Τσαίρα θα παρουσιάζει θέματα που μπαίνουν σε διαβούλευση από τα Ηνωμένα Έθνη , Unesco , UNEP, FAO, OHCHR, UNCCD UNFPA UN-HABITAT UNHCR προς τους ΜΚΟ παγκοσμίως.

Το πρώτο θέμα αναφέρετε στην Καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών για το νέο στόχο του για κοινοβουλευτικό ΟΗΕ

Το άρθρο θα το διαβάσετε στο www.unescoserron.blogspot.com

Εκπαίδευση για όλους 2007!

Εκπαίδευση για όλους !

Αμέσως κάνετε κάτι που 1 σε κάθε 5 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν ή να προσθέσουν , επειδή έχουν μηδαμινή πιθανότητα μιας εκπαίδευσης. Σήμερα, στο 21ο αιώνα, 80 εκατομμύριο παιδιά εργάζονται, στο σπίτι, ή στις οδούς επειδή δεν είναι ικανά να πάνε στο σχολείο. 800 εκατομμύριο ενήλικοι παλεύουν με μια μάχη άνιση ενάντια στην ένδεια, ανίκανοι να διαβάσουν και να γράψουν . Δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτός ο τρόπος, ο κόσμος έχει τους πόρους και ξέρουν πώς να δώσει στον καθέναν την πιθανότητα να πάει στο σχολείο. Η εκπαίδευση για όλους είναι δυνατή, προσιτή και έχει υποσχεθεί επανειλημμένα – αλλά μέχρι τώρα οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν αποτύχει να παρέχουν τα χρήματα.

Ενώστε την αλυσίδα τώρα!

ΕΝΩΘΕΙΤΕ για το δικαίωμα της εκπαίδευσης τώρα! Τα στοιχεία δείχνουν ότι εάν οι πόροι δοθούν με το σωστό τρόπο – εμείς θα μπορούσαμε να δώσουμε στον καθέναν την πιθανότητα να πάει στο σχολείο. Παραδείγματος χάριν, λόγω των αποφάσεων που λαμβάνονται από το 2000 ..30 εκατομμύριο περισσότερα παιδιά πηγαίνουν τώρα στο σχολείο. Αλλά το ποσοστό προόδου είναι πάρα πολύ αργό και πολλές χώρες δεν θα επιτύχουν την εκπαίδευση για όλους στό 2150 πόσο μάλλον αυτό που υποσχέθηκαν για το 2015, Το να παράσχουμε την εκπαίδευση για την καθεμία θα κόστιζε στις πλούσιες χώρες 12 δισεκατομμύρια ετησίως. Επιτρέψτε να βάλουμε εκείνο τον αριθμό στο πλαίσιο – ότι λιγότερο από τον κόσμο που ξοδεύει στα τσιπ πατατών.

Στις 2ο Μάιου 2007 οι υπουργοί Οικονομίας των πλούσιων χωρών συναντιούνται για να συζητήσουν την *Εκπαίδευση για όλους.* Αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία να πάρουν τις κοινές αποφάσεις ώστε να σιγουρευτούμε ότι ο καθένας σ αυτό τον κόσμο θα έχει την πιθανότητα να μάθει να διαβάζει και να γράφει.

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ! και πέστε στους Παγκόσμιους Ηγέτες ότι χρειαζόμαστε την άμεση δραστηριοποίηση και τους πόρους για να δώσουμε στον καθέναν την πιθανότητα μιας εκπαίδευσης.

ΕΝΩΘΕΙΤΕ στην αλυσίδα με τους πραγματοποιούντες εκστρατεία σε όλο τον κόσμο που απαιτούν τα δικαιώματα εκπαίδευσης. Μπορείτε να συνδεθείτε με καθέναν σε οποιαδήποτε χώρα. Μπορείτε να προσθέσετε το προσωπικό μήνυμά σας που θα σταλεί στον εθνικό ηγέτη σας μαζί με άλλους από τη χώρα σας

ΕΝΩΘΕΙΤΕ! Μαζί είμαστε ισχυρότεροι

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας να διαβάσετε αυτό μήνυμα

.Γίνετε πολλαπλασιαστές σε οποιοδήποτε που σκέφτεστε ότι θα ενδιαφερθεί για την προσθήκη της φωνής τους στην εκστρατεία για να επιτύχει *Εκπαίδευση για όλους*.

http://www.campaignforeducation.org/action/2007/action.html

*Ανθρώπινα Δικαιώματα του παιδιού*

Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερρών παρουσίασε η πρόεδρος του Ομίλου κ Εμμανουηλίδου μετά από κάλεσμα της υπευθύνου του προγράμματος Καλλιπάτειρα, τα πρόγραμμα της UNESCO για τα *Ανθρώπινα Δικαιώματα του παιδιού*. Η Πέμπτη και η Έκτη τάξη του σχολείου προβληματίσθηκε όταν παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα της σίτισης και υιοθεσίας παιδιών που βρίσκονται στην εξαθλίωση .Η πρόεδρος κάλεσε τα παιδιά να δημιουργήσουν ταμείο τάξης και ν αναλάβουν πρωτοβουλία υποστήριξης αυτών των παιδιών. Ταυτόχρονα λόγω της Παγκόσμιας ημέρας

Του νερού που ήταν η προηγούμενη μέρα ,ανέφερε το Δικαίωμα που έχει το παιδί να έχει καθαρό και πολύ νερό στην ζωή του.

“Αντιμετωπίστε την έλλειψη του νερού”

“Αντιμετωπίστε την έλλειψη του νερού” είναι το θέμα ,της *Παγκόσμιας ημέρας του νερού 2007*, η οποία γιορτάζεται κάθε έτος στις 22 Μαρτίου. Το φετινό θέμα δίνει έμφαση στην αυξανόμενη σημασία της έλλειψης ύδατος παγκοσμίως και την ανάγκη για την αυξανόμενη ολοκλήρωση και συνεργασία για να εξασφαλίσει βιώσιμη, αποδοτική και δίκαιη διαχείριση των λιγοστών υδάτινων πόρων, και σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Η δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, τα πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα είναι ουσιαστική αντιμετώπιση και εξέταση των περιορισμένων υδάτινων πόρων. Δυσαναλογίες μεταξύ της διαθεσιμότητας και της απαίτησης, η υποβάθμιση των υπόγειων νερών και της ποιότητας νερού επιφάνειας, διατομεακοί ανταγωνισμοί, διαπεριφερειακές και διεθνείς διαφωνίες, όλοι επικεντρώνονται γύρω από το θέμα για το πώς να αντιμετωπίσουμε τους λιγοστούς υδάτινους πόρους. Το θέμα αποφασίστηκε απ΄ όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην διάσκεψη του ύδατος των Η.Ε στην εβδομάδα Παγκόσμιου ύδατος στη Στοκχόλμη τον Αύγουστο του 2006. .

Την ευθύνη συντονισμού της διοργάνωσης ανέλαβε το FAO , εξ ονόματος όλων των αντιπροσωπειών των Η.Ε και των μελών προγραμμάτων του Η.Ε-για το Νερό για τον εορτασμό της *Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού 2007.* Θα βοηθηθεί από τη γραμματεία των Η.Ε-για το Νερό, το οποίο είναι βασισμένο στα UDESA στη Νέα Υόρκη, και που χρησιμεύει ως το σημείο της επαφής μέσα στο σύστημα των Η.Ε ενταγμένο στο πρόγραμμα των ΗΕ για την *Δεκαετία του Νερού*.

Ο Όμιλος Unesco Σερρών * συμμετέχει με την οριοθέτηση του νέου Πιλοτικού Πάρκου του Δήμου Κερκίνης ,που διατίθεται από τον Δήμο στους Νέους της Unesco για δημιουργία Ιnfo Πάρκο βιοποικιλότητας ονομαζόμενο *Plant for PlanetBillion Tree *με την υπ αρίθ 57/2007 αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερκίνης Ν.Σερρών

Το πάρκο εντάχθηκε με πρόταση μας ως παρτνερ του θεσμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος *Plant for Planet*που έχει επικεφαλής της δράσης την κ. Wangari Maathai (Νόμπελ Ειρήνης 2004),και Πρίγκιπα Αλβέτρου που ανέλαβαν την προώθηση της Καμπάνιας *Billion Tree* να φυτευτούν το 2007 1.000.000.000 δένδρα ,συμβολική συνεισφορά στο παγκόσμιο πρόβλημα των Κλιματολογικών αλλαγών Παγκοσμίως .
Το πρόγραμμα παρουσιάσθηκε στην 5η Διεθνή Διάσκεψη για τις κλιματολογικές αλλαγές το Νοεμβρίου του 2006 στο Nαιρόμπι
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η πρόεδρος κ Καίτη Εμμανουηλίδου θα μιλήσει στην ημερίδα που διοργανώνουν * Η Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Σερρών * με την αιγίδα του Δήμου Στρυμόνα,Νομαρχίας Σερρών,και του Ομίλου Unesco Σερρών με θέμα *Το νερό είναι ζωή* *Water for Life* πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια του *Δεκαετούς προγράμματος 2005-2015*

“Ημερίδα για τη Παγκόσμια Ημέρα του Νερού”

22-3-2007

Η Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Σερρών ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και με την υποστήριξη του Δήμου Στρυμόνα και του Ομίλου UNESCO Σερρών διοργανώνει ημερίδα με θέματα: Νερό – προστασία – διαχείριση.
Η ημερίδα θα γίνει την Πέμπτη 22 Μαρτίου στην αίθουσα του «Ορφέα» στο Νέο Σκοπό. Ώρα έναρξης της ημερίδας 19:00.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

19:00 Έναρξη ημερίδας Χαιρετισμοί.
19:20 Αρδευτικά συστήματα στο Νομό Σερρών.
Εισηγητής: Μιχάλης Μίσσιος, Γεωπόνος, Ν.Α. Σερρών.
19:40 Ποταμός Στρυμόνας – Λίμνη Κερκίνη – Λίμνη Αχινού.
Εισηγήτρια: Ευαγγελία Αλεξανδρή – Γούδα, Γεωλόγος, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
20:00 Το νερό είναι ζωή.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Εμμανουηλίδου, Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Σερρών.

20:20 Ερωτήσεις – λήξη ημερίδας.

Οι INFIDELITY στις Σέρρες

Οι INFIDELITY στις Σέρρες

16 Μαρτίου 2007 στο *Άνω-Κάτω Club* οι INFIDELITY στις Σέρρες και special φιλοξενία των SUNDAY DIVING SHAPE SHIFTER ώρα έναρξης 9.30μ.μ

Χορηγοί επικοινωνίας το www.rodonfm.net, atractos.net , Tranzistor

Μια βραδιά αφιερωμένη στην αντιρατσιστική καμπάνια «όλοι διαφορετικοί-όλοι ίσοι» (all different-all equal)

Συνεργασία ΠΡΑΞΙΣ ΚΠΝ , Unesco Σερρών, Δίκτυο Εθελοντικό Οργανώσεων για Νέους

*Εγώ δεν είμαι ρατσιστής ,διοτι ουτε στην Κου-Κλουξ-κλαν οργανωθηκα ,ούτε εβραίους σκότωνα στο Αουσβιτς*

…Μόνο που ρατσισμός δεν είναι μόνο αυτό. Όπως ορίζει ο νόμος 3304/2005 του Ελληνικού Κράτους:
«Ρατσισμός είναι κάθε διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Ως διάκριση νοείται η παρενόχληση ή κάθε άλλη προσβλητική ενέργεια, η οποία σχετίζεται με έναν από τους παραπάνω λόγους και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας κάποιου προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
Ως διάκριση νοείται επίσης οποιαδήποτε εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος προσώπου για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους.»

«ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ-ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ»

16 Μαρτίου 2007

Οι INFIDELITY στις Σέρρες

16 Μαρτίου 2007 στο *Άνω-Κάτω Club* οι INFIDELITY στις Σέρρες και
special φιλοξενία των SUNDAY DIVING –SHAPE SHIFTER ώρα έναρξης
9.30μ.μ

Χορηγοί επικοινωνίας το Ροδον.fm , atractos.net , Tranzistor .

Μια βραδιά αφιερωμένη στην αντιρατσιστική καμπάνια «όλοι
διαφορετικοί-όλοι ίσοι» (all different-all equal) Η καμπάνια «ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ-ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ» (http://alldifferent-allequal.info ) αποτελεί μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης που πρόκειται να «τρέξει» σε 41 χώρες της Ευρώπης ταυτόχρονα μέχρι το τέλος του 2007 και στοχεύει στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας.

Απευθύνεται κυρίως σε νέους και προσπαθεί να τους ευαισθητοποιήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή στα κοινά.

Συνεργασία
Unesco Σερρών,PRAXIS KPN, Δίκτυο Εθελοντικό Οργανώσεων για Νέους

Χορηγοί επικοινωνίας το Ροδον.fm , atractos.net , Tranzistor .

Ιουστινιανού 19 62123 Sérres, Greece | Email: serres.for.unesco@gmail.com

© 2022 – Powered by Barba Andrei – Volunteer from Romania